KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST § 1

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Kybernetická bezpečnost / 


KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST § 1 181
ZÁKON

ze dne 23. července 2014

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.
(2) Tento zákon se nevztahuje na informační nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1444 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |