KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 8

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Kybernetická bezpečnost / 


KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 8§ 8

Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu

(1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až e) jsou povinny hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému kritické informační infrastruktury nebo významném informačním systému, a to bezodkladně po jejich detekci; tím není dotčena informační povinnost podle jiného právního předpisu ).
(2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty provozovateli národního CERT.
(3) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „Úřad“).
(4) Prováděcí právní předpis stanoví
a) typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů a
b) náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1318 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |