Oznámení omluvy z jednání pro podání vysvětlení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení omluvy z jednání pro podání vysvětlení

Důvody, proč se např. svědek nemůže účastnit jednání před správcem daně můžou být různé. Omluva z jednání oznamuje správci, že existují skutečnosti, které jsou neodkladné nebo neovlivnitelné. Omluva by měla obsahovat i návrh termínu pro nové jednání. Omluvou z jednání se vyhnete nepříjemnostem, které mohou vzniknout v případě nedostavení se. § 8 Svědci a osoby přezvědné (1) Každý je povinen vypovídat jako svědek nebo osoba přezvědná o důležitých okolnostech v daňovém řízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí vypovídat pravdivě a nic nesmí zamlčet. Správce daně může svědkovi nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavil osobně k podání výpovědi. (2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se rozumí pro účely tohoto zákona manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.

Oznámení omluvy z jednání pro podání vysvětlení
(§8 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ......................................
 
 
                                                                      
Vážení,
k výše uvedenému č.j. sděluji jako osoba předvolaná k podání vysvětlení, že nejsem schopen se tohoto účastnit z důvodu ........................................... . Omlouvám se správci daně a navrhuji s tímto jednáním posečkat na den ............., kdy budu schopen v plném rozsahu vypovídat.
 
 
Děkuji za pochopení
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 1591 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |