Oznámení omluvy, která plyne z nedostavení se na jednání

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení omluvy, která plyne z nedostavení se na jednání

Důvody, proč se např. svědek nemůže účastnit jednání před správcem daně můžou být různé. Omluva z jednání oznamuje správci, že existují skutečnosti, pro které jste se nedostavil na jednání. Omluva by měla obsahovat i návrh termínu pro nové jednání. Správce daně si však termín ve většině případů určí sám. Tímto vysvětlením správci daně postižená osoba sděluje, že se nedostavil z důvodů, pro které se nemohl omluvit předem. Omluvou z jednání se vyhnete nepříjemnostem, které mohou vzniknout v případě nedostavení se. § 8 Svědci a osoby přezvědné (1) Každý je povinen vypovídat jako svědek nebo osoba přezvědná o důležitých okolnostech v daňovém řízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí vypovídat pravdivě a nic nesmí zamlčet. Správce daně může svědkovi nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavil osobně k podání výpovědi. (2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se rozumí pro účely t

Oznámení omluvy, která plyne z nedostavení se na jednání
(§8 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ......................................
 
 
                                                                      
Vážení,
k výše uvedenému dopisu s č.j. sděluji, že jsem byl Vaší obsílkou předvolán k podání vysvětlení ve věci ………………………………….. . Omlouvám se za nedostavení se, avšak zásilku jsem přebral na poště z důvodu hospitalizace až …………, tedy ……. dny po jednání.
 
Omlouvám se správci daně a navrhuji s tímto jednáním posečkat na den ............., kdy budu schopen v plném rozsahu vypovídat.
 
 
Děkuji za pochopení
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přikládám:                    Lékařskou zprávu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 1782 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |