Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 20

§ 20 Vládní CERT Vládní CERT jako součást Úřadu a) přijímá oznámení kontaktních údajů od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až e), b) přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech od orgánů a osob uvedených v § 3 písm. c) až e), c) vyhodnocuje údaje o kybernetických bezpečnostních událostech a kybernetických bezpečnostních incidentech z kritické informační infrastruktury, z významných informačních systémů a dalších informačních systémů veřejné správy, d) po ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,Stav,opatření - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava III § 21

Hlava III Stav kybernetického nebezpečí § 21 (1) Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost a integrita služeb nebo sítí elektronických komunikací 1), a tím by mohlo dojít k porušení nebo došlo k ohrožení zájmu České republiky ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací. (2) O vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí rozhoduje ředitel Úřadu. Rozhodnutí o vyhlášení s ..