Účelně vynaložené náklady léčení u pracovního úrazu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Účelně vynaložené náklady léčení u pracovního úrazuŠkodu spočívající v účelně vynaložených nákladech léčení může uplatnit každý, komu vznikla v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance předmětná škoda. To znamená, že účelně vynaložené náklady léčení uplatňuje ten, kdo je ve prospěch poškozeného vynaložil.

Co to je?

Do této kategorie spadají například náklady na úhradu regulačních poplatků, náklady na léky nehrazené nebo jen částečně hrazené zdravotní pojišťovnou, náklady za zdravotní pomůcky a dietní stravování, náklady na cesty rodinných příslušníků při návštěvách ošetřovaného, náklady na ošetřovatele a další. Rovněž sem spadají i náklady na jízdné a cestovné spojené s léčením následků pracovního úrazu, a to i v případě, že se poškozený zaměstnanec rozhodne pro lékařskou péči v jiném místě, než je místo jeho bydliště.

Náklady na péči

Nejvýznamnější součástí účelně vynaložených nákladů léčení jsou také náklady spočívající v péči o poškozeného zaměstnance, přičemž nezáleží na tom, zda tuto péči poskytuje osoba blízká či jiná osoba z důvodu své profese. Poškozený může mít na náhradu této škody nárok i v případě, že náklady nevynaložil.

Poraďte se

Přestože se zdá, že uplatňování tohoto nároku na náhradu škody je snadné, problémy mohou nastat zejména u vyčíslení nároku spočívajícího v nákladech na dietní stravování nebo v péči o poškozeného zaměstnance. Zde je opět na místě požádat o pomoc odborníka.  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 2958 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |