Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2235

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2235Pododdíl 2: Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení

§ 2235

(1) Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu.
(2) Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí, přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,02 | Hodnotilo: 1238 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |