Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část III Hlava II § 1314

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část III Hlava II § 1314§ 1314

(1) Není-li movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli, nebo osobě třetí, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, vyžaduje se pro zástavní smlouvu písemná forma.
(2) Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny,

a) je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná,
b) je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo
c) má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1228 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |