Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 722

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 722§ 722

(1) Za opotřebení věci způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá.
(2) Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení věci je nájemce povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními tohoto zákona o odpovědnosti za škodu; nájemce však neodpovídá za škodu, která vznikla tím, že ten, kdo věc pronajal, nesplnil povinnost uloženou ustanovením § 617.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,85 | Hodnotilo: 1278 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |