Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 717

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 717Oddíl pátý: Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení

§ 717

(1) V zařízeních určených k trvalému bydlení vzniká nájem obytné místnosti nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem.
(2) Jsou-li na užívání téže místnosti uzavřeny nájemní smlouvy s více nájemci, je každý z nich samostatným nájemcem, a to v rozsahu, který mu byl v dohodě vymezen.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1430 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |