Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 703

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 703Společný nájem bytu manžely

§ 703

(1) Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely.
(2) Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,02 | Hodnotilo: 1062 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |