Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 702

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 702



§ 702

(1) Dojde-li mezi společnými nájemci k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného nájmu bytu, rozhodne na návrh některého z nich soud.
(2) Soud může v případech zvláštního zřetele hodných na návrh společného nájemce zrušit právo společného nájmu bytu, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Zároveň určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich budou byt dále užívat.

 



  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu



Průměr:  3,10 | Hodnotilo: 1114 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |