Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 695

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 695§ 695

Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,79 | Hodnotilo: 1058 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |