Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 685

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Občanský zákoník / 


Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Část VIII. Hlava 7 § 685Oddíl čtvrtý: Zvláštní ustanovení o nájmu bytu

§ 685

(1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu určité práce nájemce.
(2) U družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva uzavřít pouze za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva.
(3) Nájem bytu je chráněn; pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně.
(4) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,07 | Hodnotilo: 1135 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |