Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §58

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Katastrální zákon / 


Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §58§ 58

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce,
b) neoznačí ve stanovené lhůtě trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svého pozemku podle § 37 odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. c) nedoplní ve stanovené lhůtě od doručení výzvy chybějící údaje nebo neodstraní chyby ve vyhotovených listinách, které předkládá k zápisu do katastru,
d) neohlásí katastrálnímu úřadu ve stanovené lhůtě změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti podle § 37 odst. 1 písm. d).

(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do 100 000 Kč.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1454 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |