Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část I Hlava VI § 229

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Insolvenční zákon / 


Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část I Hlava VI § 229§ 229

(1) Zákon stanoví v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními, případně komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich.
(2) Je-li majetek náležející do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, lze právo této osoby s takovým majetkem nakládat omezit jen zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu,
c) dlužník v době od povolení reorganizace a
d) dlužník v době od povolení oddlužení.

(4) Má-li dispoziční oprávnění jiná osoba než dlužník, nejsou tím dotčeny povinnosti uložené dlužníku tímto zákonem.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,10 | Hodnotilo: 1057 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |