GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


GENERÁLNÍ PLNÁ MOCGENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Firma / Osoba .
sídlem .......................................
IČ: .....................................
zastoupena jednatelem: ........................................
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................., oddíl .................., vložka ...................

tímto zplnomocňuje

pana ........................., adresa ............................................

k jednání s případnými zájemci o koupi majetku vedeného na LV ....., k.ů. ......., k jednání o výši ceny za prodej tohoto majetku, k jednání o znění smluv a dalších dokumentů nezbytných pro prodej tohoto majetku.


Tuto generální plnou moc uděluji, jakožto statutární zástupce – jednatel společnosti ......................... na dobu určitou.


Na důkaz pravé a svobodné vůle udělit tuto generální plnou moc, připojuji jako statutární zástupce společnosti .................................... svůj vlastnoruční, úředně ověřený podpis.


v .................... dne .....................

 

.....................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generální plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímám:
v ....................... dne ...........................


pan/í .........................................
bytem .............................................................  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,03 | Hodnotilo: 3021 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |