Čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné - nedobrovolné prováděné

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Dražební smlouvy / 


Čestné prohlášení účastníka dražby dobrovolné - nedobrovolné prováděné

Účastník dražby musí zaplatit dražební jistotu na účet dražebníka, pokud je dražební jistota složena v den a místě dražby, nemusí toto uvádět v prohlášení. Účastník dražby musí prohlásit, že není vyloučen z dražby dle zákona o VD.

Čestné prohlášení
účastníka dražby dobrovolné - nedobrovolné prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb.
 
 
Datum a místo konání dražby:
dne: ……… na adrese sídla dražebníka
 
Dražebník:       ……………………………….
se sídlem:         ……………………………….
IČ :                   ……………………………….
 
Já, níže podepsaný: ……………………….……, narozen ……………….......…..…, bytem ……………………….…….…… jako účastník dražby
 
 
tímto p r o h l a š u j i,
 
že jako osoba fyzická splňuji podmínky účastníka předmětné dražby a že nejsem osobou vyloučenou z dražby, jak je uvedeno zejména v ustanovení §3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.
 
Současně prohlašuji, že jsem v souladu s „Dražební vyhláškou" zaplatil dražební jistotu řádně a včas.
 
 
Datum a místo:             ……………………….……………
 
 
Podpisy:                       ……………………….……………


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,06 | Hodnotilo: 2169 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |