Sdělení k probíhající kontrole - předložení důkazů

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Sdělení k probíhající kontrole - předložení důkazů

Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici.

Sdělení k probíhající kontrole - předložení důkazů
 (§16 odst. 4 písm. c dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
Vážení,
v rámci probíhající kontroly vyjádřil správce daně pochybnosti týkající se podpisu mé osoby na faktuře č. ………. Dle názoru správce daně nemohu podepisovat předmětné doklady jestliže nejsem statutárním orgánem (jednatelem) zapsaným v obchodním rejstříku.
 
K danému uvádím, že dne ………… došlo na základě notářského zápisu ke změně v osobě jednatele z původního pana …………. na ………………… Oznámení o změně jednatele bylo podáno na obchodní rejstříkový soud dne ………….
 
Uvádím, že účinnost jmenování statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným je vázána na rozhodnutí příslušného orgánu společnosti a nikoliv až na okamžik zápisu do obchodního rejstříku, který má v tomto případě pouze deklaratorní charakter. Jako důkaz předkládám notářský zápis o změně statutárního orgánu.
 
Doufám, že tímto jsem rozptýlil pochybnosti správce daně týkající se podpisu zmiňované faktury.
 
V případě potřeby podání vysvětlení jsem vám plně k dispozici.
 
V úctě
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,93 | Hodnotilo: 1198 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |