Sdělení důvodů o nemožnosti účasti na daňovém řízení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Sdělení důvodů o nemožnosti účasti na daňovém řízení

Důvody, proč se např. svědek nebo jiná osoba nemůže účastnit jednání před správcem daně můžou být různé. Omluva z jednání oznamuje správci, že existují skutečnosti, které jsou neodkladné nebo neovlivnitelné. Omluva by měla obsahovat i návrh termínu pro nové jednání. Omluvou z jednání se vyhnete nepříjemnostem, které mohou vzniknout v případě nedostavení se. § 29 Předvolání a předvedení (1) Správce daně předvolá osobu, jejíž osobní účast v daňovém řízení je nutná, a v předvolání současně upozorní na právní důsledky nedostavení se, včetně možnosti jejího předvedení. Předvolání se doručuje do vlastních rukou. (2) V případě, že se předvolaný bez omluvy nedostaví ani po opakovaném předvolání, může správce daně požádat o jeho předvedení příslušné orgány Policie, obecní policie. Jde-li o vojáka v činné službě nebo o příslušníka ozbrojeného sboru, může požádat o jeho předvedení útvar, v němž je předvolaný služebně zařazen.

Sdělení důvodů o nemožnosti účasti na daňovém řízení
(§29 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ......................................
 
                                                                      
Vážení,
na základě Vaší výzvy ze dne ..............., k výše uvedenému č.j. sděluji, že se nejsem schopen osobně dostavit na daňové řízení. Toto opodstatňuji důvodem, kdy jsem již delší dobu v pracovní neschopnosti s vážnou zdravotní poruchou a tato neschopnost není ještě ukončena.
 
S omluvou navrhuji, aby správce daně termín jednání odročil nejdříve na ................ .
 
 
Děkuji za pochopení
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha:            - potvrzení lékaře
-     kopie průkazu práce neschopného pojištěnce


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1623 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |