Oznámení změny zdaňovacího období u DPH

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení změny zdaňovacího období u DPH

Toto oznámení se řídí zákonem o DPH a poplatník oznámuje, že přechází na jiné zdaňovací období u DPH.

Oznámení změny zdaňovacího období u DPH
(§99 zákona "o dani z přidané hodnoty")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       moje registrace DPH vedená pod č.j. .................
                                                                      
 
Vážení,
oznamuji tímto, že se pro rok ................. se stávám měsíčním plátcem daně a to z důvodu, kdy jsem za poslední rozhodné období přesáhl zákonem stanovený obrat čtvrtletního plátce.
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 902 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |