Oznámení změny bankovního účtu

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení změny bankovního účtu

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Oznámení změny bankovního účtu
(§33 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
 
Vážení,
tímto oznamujeme nové číslo bankovního účtu:
 
peněžní ústav: ………………… a. s.
číslo účtu: ………………/………
 
Původní bankovní účet u ……………….. číslo ……………/……… bude funkční ještě po několik týdnů, poté bude zrušen.
 
S pozdravem
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,81 | Hodnotilo: 909 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |