Oznámení - oznamovací povinnost PO a FO

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení - oznamovací povinnost PO a FO

Plnění oznamovací povinnosti je nutno provést do 15. února po skončení roku, kdy byla úhrada dle § 5 provedena. § 34 Součinnost třetích osob (1) Soudy, jiné státní orgány a notáři v případech, kdy předmět řízení před nimi je podle zvláštních předpisů zdaňován, jsou povinni poskytnout správci daně údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně. (2) Státní kontrolní orgány mají povinnost sdělovat správcům daně výsledky kontrol, pokud mají vztah k daňovým povinnostem. (3) Státní a jiné orgány a právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, jsou povinny na výzvu správce daně sdělit údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. (4) Osoby, které mají listiny a jiné věci, jež mohou být důkazním prostředkem při správě daní, jsou povinny na výzvu správce daně listiny a jiné věci vydat nebo zapůjčit k ohledání, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. (5) Právnické osoby a

Oznámení - oznamovací povinnost PO a FO
(§34 odst. 5 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
dle zákona o správě daní a poplatků tímto v zákonné lhůtě sděluji (do 15. února po skončen roku), že níže uvedeným osobám byla vyplacena částka ze samostatné podnikatelské činnosti přesahující 40000,- Kč za rok a těmto nebyla sražena daň z úhrad.
 
Jméno a příjmení          Ulice, Město, PSČ        RČ       Místo, vyplaceno dne, kolik a důvod.
.........................          ..........................         .........   ....................................................
.........................          ..........................         .........   ....................................................
.........................          ..........................         .........   ....................................................
.........................          ..........................         .........   ....................................................
.........................          ..........................         .........   ....................................................
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1546 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |