Oznámení obnovení živnosti - plné

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení obnovení živnosti - plné

Dojde-li ke změnám skutečností uvedených v odstavcích 1 a 6, zejména zanikne-li jeho daňová povinnost u některé z daní, je povinen tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Oznámení obnovení živnosti - plné
(§ 33 ost. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                      
Vážení,
oznamuji, že jsem dne …………………. obnovil do té doby pozastavenou podnikatelskou činnost. Obnovení činnosti jsem také nahlásil na živnostenském úřadu v ……………..
 
 
                                                                                                          ………………………….
                                                                                                          podpis a razítko
                                                                                                         
Příloha: potvrzení živnostenského úřadu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 1523 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |