Oznámení o zajištění prodeje obchodního majetku plátce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o zajištění prodeje obchodního majetku plátce

Osoba určená k zajištění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zajistit daň a odvést ji na osobní daňový účet plátce vedený u místně příslušného správce daně. Tato osoba je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného plnění ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnil prodej obchodního majetku plátce.

Oznámení o zajištění prodeje obchodního majetku plátce
(§ 108 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Firma (exekutor)...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
(místně příslušný úřad plátce)
Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
v rámci exekuce došlo k prodeji obchodního majetku plátce ………………………. Prodej byl uskutečněn formou dražby dne ………………………. Výše zdanitelného plnění činí ………………….. 
 
V úctě
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,06 | Hodnotilo: 1287 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |