Oznámení o výši sražené daně - záznamní povinnost

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o výši sražené daně - záznamní povinnost

§ 39 Záznamní povinnost (1) Správce daně může uložit daňovému subjektu, aby kromě evidence stanovené obecně závaznými právními předpisy vedl zvláštní záznamy, potřebné pro správné stanovení daňového základu a daně. (2) Povinnost vést záznamy ukládá správce daně rozhodnutím, proti kterému se nelze samostatně odvolat. Součástí rozhodnutí musí být přesné stanovení zaznamenávaných údajů a jejich členění a uspořádání, včetně návaznosti na doklady, z nichž je záznam veden. (3) Poplatník daně z příjmů fyzických osob provozující podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost, který přijímá platby v hotovosti, je kromě evidence stanovené obecně závaznými právními předpisy povinen vést evidenci (záznamy) denních tržeb, není-li rozhodnutím správce daně stanoveno jinak. (4) Daňový subjekt, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů podle zvláštního předpisu, je povinen vždy vést evidenci příjmů a evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat. (5) Správce daně je

Oznámení o výši sražené daně - záznamní povinnost
(§39 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
Vážení,
na základě vámi uložené záznamní povinnosti vám oznamujeme celkovou výši daně ze závislé činnosti za období ………….
 
Jméno zaměstnance  Datum narození  hrubá mzda  záloha na daň ze ZČ
……………….. ……………… …….,-- Kč …..,-- Kč
……………….. ……………… …….,-- Kč …..,-- Kč
Celková záloha na daň   …..,-- Kč

Za uvedené období neměla společnost povinnost odvodu srážkové daně.
S pozdravem

        ...........................................
        podpis + razítko
 

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,83 | Hodnotilo: 1406 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |