Oznámení o ustanovení zmocněnce pro podání daňového přiznání za zemřelého

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o ustanovení zmocněnce pro podání daňového přiznání za zemřelého

Sourozenci nebo osoby pozůstalé se mohou dohodnout na ustavení společného zástupce, který bude jednat v daňovém řízení za zemřelého. Je-li např. jeden dědic, může zmocnit jinou osobu k zastupování, např. daňového poradce atp.. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu.23) Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise. Při dovozu plní funkci daňového přiznání nebo hlášení písemný návrh na ce

Oznámení o ustanovení zmocněnce pro podání daňového přiznání za zemřelého
 (§40 odstavec 7 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
Vážení,
dne ……… zemřel můj otec, pan ……………………………….., naroz.: ……………………………….., který je u Vašeho Finančního úřadu registrován k dani:
-     ……………………………………………………
-     ……………………………………………………
 
Na základě tohoto jsem zmocnil k podání daňového přiznání pana ……………………………., aby zemřelého za mne jako právního nástupce zastupovat před Finančním úřadem
 
Přikládám své údaje zmocněnce:
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
Tel:                  ...........................................
 
 
S pozdravem
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis právního nástupce zemřelého
 
 
Přílohy:             - úmrtní list
-     plná moc zmocněnci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,71 | Hodnotilo: 1860 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |