Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého a současně žádost o prodloužení lhůty

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého a současně žádost o prodloužení lhůty

Sourozenci nebo osoby pozůstalé se mohou dohodnout na ustavení společného zástupce, který bude jednat v daňovém řízení za zemřelého. Pokud tak neučiní, zástupce ustanoví správce daně. Zástupce může v ojedinělých případech žádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a to až o 3 měsíce. Jde většinou o důvody neukončeného daňového řízení, složitá orientace v účetnictvízemřelého atp. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu.23) Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministers

Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého a současně žádost o prodloužení lhůty
 (§40 odstavec 7 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
Vážení,
dne ……… zemřel můj otec, pan ……………………………….., naroz.: ……………………………….., který je u Vašeho Finančního úřadu registrován k dani:
-     ……………………………………………………
-     ……………………………………………………
 
Na základě dědického řízení, které doposud nebylo ukončeno jsem se společně se svými sourozenci dohodnul na tom, že budu zemřelého zastupovat před Finančním úřadem ve věcech daňového řízení při podání daňového přiznání:
 
Přikládám své údaje:
Jméno:             ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Tel:                  ...........................................
 
Sourozenci s mým zastupováním v daňovém řízení pro podání daňového přiznání souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Dále žádám o svolení k prodloužení lhůty o 3 měsíce, protože účetnictví mého otce je velmi rozsáhlé a potřebuje velké množství času. Toto je doba, ve které jsem své zákonné povinnosti schopen dostát.
 
S pozdravem
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis zástupce
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis dalšího sourozence
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis dalšího sourozence
 
Přílohy:             - úmrtní list


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 1458 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |