Oznámení o určení účelu platby daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o určení účelu platby daně

V případech, kdy správce daně není schopen určit účel poukázané platby na daň, vyzve poplatníka ke sdělení, ke které dani platba náležela. Situace vznikne např. při chybném uvedení platebních údajů.. § 59 Způsob placení daní (1) Daně se platí příslušnému správci daně v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. (2) Správce daně přijme platbu na daň, na kterou byla určena. Platbu vykonanou bez dostatečného označení daně přijme správce daně na účtu nejasných plateb a vyzve daňového dlužníka, aby oznámil do přiměřené, jím určené lhůty, na kterou daň byla platba vykonána. Obdrží-li správce daně odpověď ve stanovené lhůtě, zaúčtuje platbu na daň určenou plátcem v odpovědi s účinností ke dni, kdy byla vykonána. Neodpoví-li daňový dlužník včas, určí správce daně, na kterou daň se platba zaeviduje; v tomto případě platí za den platby den, kdy ji správce daně zaevidoval na daň. O úhradě daně použité správcem daně na jinou platbu, než na jakou ji u

Oznámení o určení účelu platby daně
(§59 odst. 2 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ..................................................................
 
                                                                      
Vážení,
na základě výzvy správce tímto sděluji, že platba z mého účtu č. ................................ vedeného u ............................... banky ze dne ................ náležela na úhradu ............................ daně zdaňovacího období .................
 
Omlouváme se za způsobené potíže naší finanční účetní.
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,87 | Hodnotilo: 1362 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |