Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem

Hlášení o udělení plnémoci pro předložení DP v prodloužené lhůtě se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období k místně příslušnému správci daně. Plná moc musí obsahovat podpis zmocněnce a souhlas, že přijímá plnou moc. § 40 Daňové přiznání a hlášení (1) Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu s tímto zákonem nebo zvláštním předpisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve. Daňové přiznání se nepodává v průběhu konkurzu.23) Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo hlášení. (2) Daňové přiznání nebo hlášení lze účinně podat jen na tiskopise, vydaném ministerstvem nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Součástí daňového přiznání nebo hlášení jsou i přílohy vyznačené v příslušném tiskopise. Při dovozu plní funkci daňového přiznání nebo hlášení písemný n

Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem
(§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
                                                                      
Vážení,
dne ………. jsem udělil daňovému poradci, panu . ……………………., trvale bytem …………………………………, naroz.: ………………………………, zapsaného v komoře daňových poradců s č.r. ……………….. generální plnou moc pro zastupování ve věci podání daňového přiznání k dani …………………………………. za rok ……………. . Tímto považuji svou zákonnou povinnost za splněnou, vč. lhůty odeslání tohoto oznámení.
 
Děkuji, že toto berete na vědomí.
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha:      - Stejnopis udělené plné moci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,91 | Hodnotilo: 1449 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |