Oznámení o pochybnostech v podjatosti pracovníka správce daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o pochybnostech v podjatosti pracovníka správce daně

Pokud jsou pochybnosti o podjatosti pracovníka správce daně při prováděném šetření, lze podat oznámení a navrhnout jeho vyloučení. Je třeba sdělit důvody osvědčující jeho podjatost. Jedná se např.o příbuzenské vztahy, dále osoby, jež ve stejném řízení vystupují na několika stupních např. v odvolacím řízení. § 26 Vyloučení pracovníků správce daně (1) Pracovník správce daně je z daňového řízení vyloučen vždy, jestliže by rozhodoval o daňových záležitostech vlastních nebo daňových záležitostech osob blízkých. (2) Pracovník správce daně je z daňového řízení vyloučen též v případě, že se v téže věci zúčastnil daňového řízení jako pracovník správce daně jiného stupně. (3) Daňový subjekt, další osoby zúčastněné na řízení i pracovník správce daně, jsou povinni neprodleně oznámit vedoucímu pracovníkovi správce daně skutečnosti uvedené v odstavci 1 a 2 a další skutečnosti nasvědčující podjatosti pracovníka správce daně. (4) Splnění podmínek pro podjatost pracovníka je nutno ved

Oznámení o pochybnostech v podjatosti pracovníka správce daně
(§26 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
tímto sděluji, že mám vážné pochybnosti o podjatosti pracovníka správce daně, který šetří můj případ vedený v mém spise pod č.j. ........................ ve věci krácení daně a následné nové vyměřovací povinnosti.
 
Toto opodstatňuji tvrzením, že je nesporným faktem skutečnost, že tento zmíněný pracovník, pan ........................ je bývalým jednatelem společnosti, která neobstála v konkurenci s mou firmou. Musím se tedy domnívat, že jsem zde ve značné nevýhodě.
 
Navrhuji tedy, aby byl tento pracovník z řízení v mé věci vyloučen.
 
Děkuji
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,95 | Hodnotilo: 1636 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |