Odvolání proti zamítnutí uplatněných hotových výdajů svědka

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti zamítnutí uplatněných hotových výdajů svědka

Pokud se na výzvu správce daně zúčastní daňového řízení svědci a osoby přizvané, náleží jim náhrada hotových výdajů a ušlého výdělku. Tím se rozumí nejen mzda, ale i dopravné, parkovné, kolky atp. Nárok a předložené doklady prokazující uplatňované nároky se předkládají ve lhůtě do 5ti pracovních dnů. Promeškáním této lhůty nárok automatickyzaniká. § 30 Náklady řízení (1) Nestanoví-li zákon jinak, náklady daňového řízení nese příslušný správce daně, s výjimkou nákladů exekučních a nákladů, které vznikly daňovému subjektu. (2) Pokud se na výzvu správce daně zúčastní daňového řízení a) svědci a osoby přezvědné, náleží jim náhrada hotových výdajů a ušlého výdělku. Nárok je nutno uplatnit u správce daně, na jehož výzvu se řízení zúčastnili, a současně předložit doklady prokazující uplatňované nároky, do pěti pracovních dnů, jinak tento nárok zaniká, b) znalci, auditoři a tlumočníci, náleží jim náhrada hotových výdajů a odměn, podle zvláštních předpisů, c) osoby, odl

Odvolání proti zamítnutí uplatněných hotových výdajů svědka
(§30 odst.2 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
 
Vážení,
dne .............. jsem na základě výzvy s čj. ........................... před správcem daně podával svědectví ve vztahu podávání důkazních prostředků v rámci daňového řízení. Vzhledem k tomu, že mi s tímto vznikly hotové výdaje, žádám dle zákona o jejich úhradu na můj výše uvedený účet.
 
Seznam hotových výdajů:
            - jízdné ..............,- Kč
            - parkovné ..............,- Kč
            - notářské poplatky pro ověření podpisu
 
Děkuji
 
 
Datum a místo:                        ……………………………….
 
Podpis:                                               ………………………………
 
Příloha: - doklady dle textu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,06 | Hodnotilo: 1668 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |