Odvolání proti sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou

Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání, hlášení nebo jiného oznámení, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána.

Odvolání proti sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou
(§32 odstavec 9 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
 
Vážení,
bylo mi doručeno Vaše sdělení důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána. Tuto vaší odpověď shledávám jako nedostatečnou. Domnívám se, že není v souladu s tímto ustanovením § 32 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků, pokud příslušný orgán neuvede ve svém sdělení podstatné skutkové a právní důvody rozdílu mezi vyměřenou daní a daní uvedenou v přiznání a odkáže pouze na obsah zprávy o kontrole.
 
Navrhuji, aby správce daně přezkoumal toto své sdělení, resp. jeho vady. Lhůtu pro odvolání považuji za pozastavenou do dne vaší odpovědi.
 
Děkuji.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,85 | Hodnotilo: 1320 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |