Odvolání proti sdělení chystaného výslechu svědka

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti sdělení chystaného výslechu svědka

(4) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření

Odvolání proti sdělení chystaného výslechu svědka
 (§16 odstavce 4 písm. e dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                       k číslu jednacímu: ………………………………
 
 
Vážení,
k rukám se mi dostalo oznámení o chystaném výslechu svědka, který se uskuteční dne ……………… V citovaném oznámení mi správce daně přiznává právo účastnit se výslechu a klást svědkovi otázky, avšak již neuvádí jméno svědka, popř. co má daný svědek dosvědčit. Takovýto postup správce daně mi znemožňuje připravit si otázky, které bych svědkovi mohl položit. Při mém pracovním vytížení nemohu uchovávat v živé paměti všechny údaje. Může tak nastat situace, že nebudu schopen rychle reagovat na předem připravené otázky správce daně a odpovědi svědka tak, aby to vedlo ke správnému stanovení daňové povinnosti.
 
Za tohoto stavu je mi přiznán můj zákonný nárok pouze částečně a proto žádám o sdělení alespoň jména vyslýchané osoby.
 
Děkujeme za pochopení a Váši odpověď
 
V úctě
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1624 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |