Odvolání proti doplnění podpisu zástupce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti doplnění podpisu zástupce

Pokud v téže věci jedná daňový subjekt i zástupce jím zmocněný a jejich jednání si odporuje, respektuje správce daně jednání daňového subjektu. Správce daně musí o tomto jednání zástupce daňového subjektu současně vyrozumět.

Odvolání proti doplnění podpisu zástupce
(§10 odst. 5 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
na základě Vaší žádosti o doplnění podpisu u podání ……………… ze dne ………, které bylo podepsáno jednatelem naší společnosti panem ……………, podávám odvolání proti postupu správce daně, které spatřujeme v následujícím.
Správce daně se domáhá podpisu našeho zástupce ………….., kterému jsme dne ………. udělili generální plnou moc. Avšak dle našeho názoru, pokud daňový subjekt udělí plnou moc, a to jak plnou moc generální, tak plnou moc omezenou, bez ohledu na to, zda tuto plnou moc udělí daňovému poradci, advokátu nebo jakékoliv jiné osobě, neomezuje to nijak další přímou účast zastoupeného daňového subjektu na daňovém řízení. Může tedy i nadále činit sám úkony v daňovém řízení.
To ostatně vyplývá přímo ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to z ust. 10 odst. 5, kde je stanoveno, že pokud v téže věci jedná daňový subjekt i jeho zástupce, pak správce daně respektuje jednání daňového subjektu. Z toho je zcela zřejmé, že právo daňového subjektu učinit podání samostatně - bez účasti zástupce - není ničím omezeno, a správce daně tedy není oprávněn takové podání odmítnout, resp. není oprávněn trvat na doplnění podpisu zástupce. 
 
Navrhujeme tedy, aby podání bylo přijato bez dalšího doplňování.
 
Děkuji za pochopení.
 
V dokonalé úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,00 | Hodnotilo: 1561 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |