Odvolání plné moci zmocněnci k přebírání písemností - ukončení časově neomezené platnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání plné moci zmocněnci k přebírání písemností - ukončení časově neomezené platnosti

Pokud má zmocněnec plnou moc k přebírání písemností a to časově neomezenou, po jejím odvolání se kopie v praxi odesílá na finanční úřad jako oznámení o ukončení zmocnění. § 17 Doručování (1) Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou. Tyto písemnosti může však doručit i svými pracovníky. (2) Doručuje se v bytě, provozovně, obchodní místnosti, kanceláři a nebo pracovním místě, kde se osoba, jíž má být doručeno (dále jen "příjemce"), zdržuje. Písemnosti určené daňovému poradci se doručují v jeho kanceláři. Doručení mimo tyto místnosti je platné, nebylo-li přijetí odepřeno. (3) Není-li místností uvedených v odstavci 2, může se doručit všude, kde doručovatel příjemce zastihne. (4) Do vlastních rukou se příjemci doručují písemnosti, a) u nichž tak stanoví výslovně zákon, b) je-li den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty, jejíž nesplnění by pro příjemce mohlo být spojeno s právní újmou, c) stanoví-li tak správce daně. (5) Nebyl-li adresát písemno

Odvolání plné moci zmocněnci k přebírání písemností - ukončení časově neomezené platnosti
(§17 odstavec 7 dle zákona O správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Pan ...…………………………………….
                                                                       …………………………………………….
                                                                       …………………………………………….
                                                                       …………………………………………….
 
 
 
Odvoláváme Vám tímto plnou moc udělenou pro přebírání všech písemností spojených s jednáním v daňovém řízení.
 
Toto odvolání nabývá platnosti dnem doručení..
 
 
 
 
Zmocnitel:        …………………………………….
 
 
Za zmocněnce přebral dne ………….. a souhlasí ………………………………………..
 
Odmítnul převzít dne …………. - ……………………………………..svědek


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,02 | Hodnotilo: 1689 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |