Odvolání - Oznámení ručitele k výzvě plnění z důvodu již splněného závazku

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání - Oznámení ručitele k výzvě plnění z důvodu již splněného závazku

Splnil-li ručitel svůj závazek sám nebo jej splnil již daňový dlužník, považuje se závazek za splacený. K tomuto dokumentu lze jen podotknout, že je odesílán jako reakce na výzvu správce daně v případě, že platba doposud nedorazila na jeho účet. § 57 Základní pojmy (1) Daňovým dlužníkem je každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět. (2) Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. (3) Daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. (4) Daňová povinnost zaniklých právnických osob přechází na jejich právní nástupce. (5) Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Proti této výzvě se může ručitel odvolat. V odvolání může ručitel namítat pouze skutečnost, že není ručitelem nebo že ručení byl

Odvolání - Oznámení ručitele k výzvě plnění z důvodu již splněného závazku
(§57a dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
odvolávám se k Vaší výzvě ze dne, kdy jsem byl jako ručitel ze zákona osloven k plnění daňové povinnosti daňového dlužníka.
 
K tomuto sděluji, že daňový subjekt svou povinnost již splnil dne ............. a to platbou z bankovního účtu č. ....................../...... vedeného u .................................. banky. Plnění proběhlo plném v rozsahu daňového dluhu.
 
Pokud nebyla platba doposud na Váš účet připsána, bylo to pravděpodobně způsobeno časovým skluzem v mezibankovním převodu.
 
Z tohoto důvodu a dále na základě níže uvedených dokumentů navrhuji, aby byla tato moje povinnost tímto zrušena. Důkazy jsou uloženy v přílohách.
 
 
Děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - fotokopie bankovního převodu


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1600 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |