Odepření výpovědi svědka z důvodu státního tajemství

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odepření výpovědi svědka z důvodu státního tajemství

Jako svědek nebo osoba přezvědná nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil státní tajemství, nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.

Odepření výpovědi svědka z důvodu státního tajemství
(§8 odst. 3 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o správě daní a poplatků)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
na základě Vašeho předvolání k poskytnutí svědecké výpovědi ve věci daňové kontroly u firmy …………………….., IČ: ……………….., sídlem …………………………….. sděluji odepření své výpovědi z důvodu zákonem stanovené povinnosti, kde jsem vázán státním tajemstvím.
 
Porušením této mlčenlivosti bych se dostal do rozporu se zákonem 148/1998 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.
 
V případě, že o zproštění mlčenlivosti rozhodne pravomocně příslušný orgán, nebo subjekt v jehož zájmu tuto povinnost mám, jsem ochoten svědeckou výpověď samozřejmě poskytnout.
 
Momentálně se omlouvám, avšak v uvedený den se z výše popsaných důvodů nedostavím.
 
V úctě
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,08 | Hodnotilo: 870 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |