Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké

Svědek nebo osoba přizvaná k jednání před správcem daně může odepřít podání výpovědi, pokud by svou výpovědí způsobil trestní stíhání osobě blízké nebo sobě. Osobou blízkou je definována skupina osob v §8 odstavci 2. Toto lze oznámit správci daně před jednáním tímto dokumentem nebo přímo při jednání. § 8 Svědci a osoby přezvědné (1) Každý je povinen vypovídat jako svědek nebo osoba přezvědná o důležitých okolnostech v daňovém řízení týkajících se jiných osob, pokud jsou mu známy; musí vypovídat pravdivě a nic nesmí zamlčet. Správce daně může svědkovi nebo osobě přezvědné uložit, aby se dostavil osobně k podání výpovědi. (2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se rozumí pro účely tohoto zákona manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků. (3) Jako svědek nebo osoba přezvědná

Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
(§8 odst. 2 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
na základě Vašeho předvolání k poskytnutí svědecké výpovědi ve věci daňové kontroly u firmy …………………….., IČ: ……………….., sídlem …………………………….. sděluji odepření své výpovědi z důvodu zákonem stanovené povinnosti, kde jsem jako advokát povinen zachovat mlčenlivost ve všech věcech a skutcích, o nichž jsem se v průběhu svého vztahu s Vámi kontrolovaným subjektem, mým klientem dověděl.
 
Porušením této mlčenlivosti bych se dopustil vážného porušení nejen etického kodexu, ale vystavil bych se i případnému kárnému opatření na ČAK a trestní odpovědnosti.
 
V případě, že o zproštění nemlčenlivosti rozhodne pravomocně příslušný orgán, nebo písemně sám kontrolovaný subjekt, jsem ochoten svědeckou výpověď samozřejmě poskytnout.
 
Momentálně se však omlouvám, avšak v uvedený den se z výše popsaných důvodů nedostavím.
 
V úctě
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 1380 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |