Návrh na přizvání svědka pro zajištění důkazů

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Návrh na přizvání svědka pro zajištění důkazů

Pro prokázání skutečností obsažených ve zpochybněných záležitostech daňovou kontrolou je daňový subjekt oprávněn využít všech prostředků k dokazání. Jedná se o listinné důkazy, výpovědi svědků a další fakta. Správce daně jejich návrhu musí vyhovět, v opačném případě daňový subjekt krátí na právech prokázat tvrzené skutečnosti. § 31 Dokazování (1) Dokazování provádí správce daně, který vede daňové řízení, nebo z jeho pověření správce daně dožádaný. (2) Správce daně dbá, aby skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnosti byly zjištěny co nejúplněji a není v tom vázán jen návrhy daňových subjektů. (3) Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České a Slovenské Federativní Republiky a ve Sbírce zákonů České republiky. (4) Jako důkazních prostředků lze užít všech prostředků, jimiž lze ověřit skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daňové povinnost

Návrh na přizvání svědka pro zajištění důkazů
(§31 a násl. dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
na základě probíhající daňové kontroly v mé společnosti za rok ………. byl pracovníkem správce daně zpochybněn doklad o nabytí právních služeb v celkové výši ……………….,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o službu řádně objednanou, dodavatelem vykonanou a mou firmou převzatou a uhrazenou, žádám o přizvání svědků k podání svědecké výpovědi, které určí pravost zpochybněných dokladů. Tyto právní služby jsem využil ke sloučení společností ……………………… a ……………………. .
 
Svědkem je pan ……………………………, narozen ……………., bytem …………………………………… a vzhledem k tomu, že byl všem jednáním s právním zástupcem přítomen, je nejvhodnějším účastníkem řízení k dokázání pravdivosti mých tvrzení.
 
Děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1805 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |