Inventarizace závazků ke dni

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Inventarizace závazků ke dni

Dokument slouží jako podklad účetní evidence při inventuře závazků a pohledávek, i pro další účely dokladování účetní kontroly atp.

Inventarizace závazků ke dni …………
(§ 29 a 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)
 
 
(firma provádějící dokladovou inventuru)
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:              ...........................................
Město:                        ...........................................
PSČ:              ...........................................
IČ:                  ...........................................
DIČ:                ...........................................
 
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
V souvislosti s inventarizací závazků v naší společnosti, která proběhla dle § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vás žádáme o odsouhlasení stavu našich závazků ke dni ……. 200.. dle níže uvedeného seznamu:
 
Faktura             Var. Symb.                   Splatné            Brutto               Zaplaceno        Nezaplaceno
 
 
……….             …………..                    ………..                        …….. Kč         ……….. Kč      …………. Kč
 
Celkem                                                                       …….. Kč         ……….. Kč      ……………. Kč
 
 
Potvrzenou kopii zašlete prosím obratem na naši adresu. V případě, že uvedený zůstatek nesouhlasí s Vaší evidencí, zašlete bližší písemné vyjádření. Jestliže neobdržíme potvrzenou kopii do 14 dnů zpět, budeme považovat zůstatek za odsouhlasený.
 
Děkujeme za Váš čas věnovaný této naší záležitosti.
 
Vyjádření:
 
 
           
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,00 | Hodnotilo: 1628 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |