Doplnění podání na výzvu správce daně

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Doplnění podání na výzvu správce daně

Správce daně vyzve daňový subjekt k tomu, aby odstranil vady podání. Může se jednat např. o nepřesnosti, chyby v součtech na přiznání, nebo jen v chybně zadaném DIČ na formuláři. Pokud správce daně vyzve subjekt k opravě písemným způsobem, je zde stanovena lhůta k odstranění vad. Oprava podání může mít vliv i na lhůty (odst. 8). Ve stanovené lhůtě, většinou 15 dnů subjekt musí provést opravy a v případě nesplnění mu hrozí udělení i opakované pokuty. Je-li subjekt vyzván telefonicky (i taková je praxe), dostaví se ke správci daně, aby odstranil vady podání ve smluvený den. Neprovede-li tak, správce jej vyzve písemným způsobem a jednání pokračuje viz. výše. Bude-li podání opraveno ve stanovené lhůtě, hledí se na ně tak, jako by bylo předloženo bez vady v den původního podání. Bude-li opravené podání předloženo až po uplynutí lhůty, považuje se za podané dnem, kdy bylo podáno po opravě. Nebude-li vyhověno výzvě správce daně, hledí se na toto podání, jako by vůbec nebylo podáno.

Doplnění podání na výzvu správce daně
 (§21 odst. 8 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                      Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
dne ................. mi byla doručena Vaše výzva ve věci doplnění mého podání. Toto podání bylo provedeno dne…………… a týkalo se odvolání ve věci ……………………………
 
Tímto odstraňuji vady podání, resp. v příloze je uveden opis dokladu o odeslání předmětného odvolání v zákonné lhůtě.
 
 
Zůstávám s pozdravem
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přílohy: Kopie dokladu o odeslání odvolání


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1676 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |