Dodací list zboží

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Dodací list zboží

Dodací list je dokumentem, jehož použití prokazuje převzetí zboží, služby nebo plnění. Doporučujeme dodací listy opatřit vždy údaji o tom, do dodává a kdo za jednotlivé strany přebírá, v jakém množství, kvalitě a stavu pro pozdější reklamace či spory.

Dodací list zboží
č.: ………………./……….…., k zakázce č ……………………….. ze dne …………….
 
Dodavatel:                   …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
Zápis v OR:                  ……………………………………
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ...................., oddíl ......., vložka č. ...........
 
Dodavatel tímto předává zboží uvedené v tomto seznamu objednateli, které je přílohou objednávky objednatele.
 
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že všechno zboží převzal úplné, nepoškozené a v uvedeném rozsahu:
 
Kód zboží        Název zboží                                                    Jednotka          Počet jednotek
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
……………       …………………..………………………………….   ……………..     …………….
 
Výhrady objednatele s dodávkou:
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………
 
 
Datum a místo:             ………………………………….
 
 
Podpis objednatele:     …………………………………., převzal dne ………….. + razítko
 
Objednatel:                  …………..…………..…………..
IČ:                                           …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                                    …………..…………..…………..
Převzal:                        ……………………………………
 
 
 
Podpis dodavatele:      …………………………………..


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,86 | Hodnotilo: 1676 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |