Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad

Prohlášení se podává k dokumentům zaslaným na úřad za účelem prohlášení o pravosti a úplnosti údajů.

Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad
(§21 zákona o přestupcích)
 
……………úřadu v .....................
...................................................
...................................................
........................
 
 
 
Já, ………………………………………., trvale bytem …………………………………………….., narozen dne ………………… čestně prohlašuji, že v dokumentu ……………………………………. uvádím pouze a výhradně pravdivé a správné údaje. V případě, že bude prokázán opak mého čestného prohlášení, jsem si vědom případných právních následků.
 
Prohlašuji, že jsem byl upozorněn na skutečnost, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je přestupkem proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, za který mi může být uložena pokuta až do zákonem stanovené výše, pokud by se nejednalo vzhledem k okolnostem přímo o trestný čin podle § 250 trestního zákona.
 
 
Datum a místo: ..........................................................
 
Podpis:                        ..........................................................


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 3008 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |