Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele)
(§38g odst. 1 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon o daních z příjmů)
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                      
 
 
Vážení,
Prohlašuji, že mé příjmy ve zdaňovacím období (kalendářním roce) .............. , které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně nejsou vyšší než 15.000,- Kč. Dále prohlašuji, že ve zdaňovacím období (kalendářním roce) ………… nevykazuji daňovou ztrátu.
 
Tyto údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje anebo zatajením požadovaného údaje správnímu orgánu se dopouštím přestupku podle zákona o přestupcích v platném znění.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že dle § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů nejsem povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a proto vám tuto skutečnost dávám na vědomí.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 2142 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |