zakonycr.eu

 

SEZNAM MAJETKU PŘÍLOHA K INSOLVENČNÍMU NÁVRHU PODÁVANÉ DLUŽNÍKEM

Žádný jiný majetek navrhovatel nevlastní. Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.

 

Seznam majetku
Příloha k insolvenčnímu návrhu
(podávané dlužníkem)
 
 
................................. soud v …………………...
………………………………................................
………………………………................................
………………
 
 
Navrhovatel - insolvenční dlužník:
…………..…………..…………..
IČ:                      …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
sídlem:                         …………..…………..…………..
zastoupená:                  …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č.
 
 
 
p r o h l a š u j e ,
 
že jeho majetek je následující:
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
…………………..v hodnotě………….,-Kč.
 
 
Žádný jiný majetek navrhovatel nevlastní.
 
Potvrzuje dále, že tento seznam je správný a úplný.
 
 
 
 
 
Podpis:                        ……………………………………………….

 


Vloženo:18.04.2010  
http://www.zakonycr.eu