zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Zřídil-li správce daně zástavní právo a to i po již uhrazeném dluhu plátce, podává se tento opravný prostředek "Odvolání proti rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva"

 

Odvolání proti rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva
(§72 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
odvolávám se tímto k Vašemu rozhodnutí ze dne .........., na jehož základě bylo zřízeno zástavní právo k nemovitosti na adrese ............................................... v katastrálním území ................................. .
 
K tomuto sděluji, že jsem svůj daňový nedoplatek uhradil celý a to den před převzetím tohoto Vašeho rozhodnutí.
 
Navrhuji, aby bylo toto zástavní právo zrušeno v plném rozsahu, protože jeho zřízení nezakládá právní opodstatnění.
 
Děkuji
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - doklad o zaplacení

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu