zakonycr.eu

 

ODVOLÁNÍ PROTI PODANÉMU PŘIZNÁNÍ

Odvolání proti podanému přiznání (§48 zákona "O správě daní a poplatků")

 

Odvolání proti podanému přiznání
(§48 zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k přiznání daně ……………….. za období ………
 
Vážení,
dne ………... jsem učinil podání přiznání k dani ……………. za období …………. Při namátkové kontrole výše citovaného přiznání jsem shledal chybné údaje.
 
Jelikož se jedná o důvody osvědčující nesprávnost podaného přiznání, podávám v zákonné lhůtě odvolání.
 
Jako důkazní prostředek předkládám nové daňové přiznání, jehož údaje odpovídají účetním a daňovým podkladům.
 
Navrhuji, aby byly provedeny změny ve vyměření dle přiloženého přiznání.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Přílohy: přiznání k dani …………………… za období ………………..

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu