zakonycr.eu

 

LIKVIDAČNÍ PROTOKOL MAJETKU SPOLEČNOSTI V LIKVIDACI

Likvidační protokol majetku je protokolem, který slouží jako podklad pro účely evidence HIM nebo DHIM. Vyřazení majetku může být jako takové zavádějící, proto je třeba v některých sporných případech ustanovit tzv. likvidační komisi nebo likvidátora, a tento provede znehodnocení majetku určeného ke šrotaci či likvidaci. Provádí se za účasti aspoň dvou svědků a vyhotovuje se o tom zápis. Protokol se zakládá do účetní evidence společnosti.

 

 

Likvidační protokol majetku společnosti v likvidaci

 

(§70 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
Na základě likvidace obchodní společnosti ………………………………… zapsané v Obchodním rejstříku dne …...… bylo demontováno z pracoviště …………………………………………… zařízení 1 a 2, obojí zničené zásahem vysokého elektrického přepětí. Díly tohoto zařízení byly demontovány a testovány nezávislou společností ……………………………… . Protože jejich funkčnost je významným způsobem omezena či úplně zrušena, bylo provedeno likvidování níže uvedených dílů:

 

 

ZAŘÍZENÍ 1:
Popis:
Poškození:
Návrh řešení:
ZAŘÍZENÍ 2:
Popis:
Poškození:
Návrh řešení:
 
vyřazení a likvidace
zničeno v .... %, přičemž náklady na opravu přesáhnou pořizovací cenu
.................................................................................................
vyřazení a likvidace
zničeno v ..... %, přičemž náklady na opravu přesáhnou pořizovací cenu
.................................................................................................
Způsob likvidace:

 

 

v sídle obchodní společnosti ………………………………………………………………..
Dne …………… - šrotací.
 

 

 

 

1 - pan ………………………………………………
2 - pan ………………………………………………
3 - pan ………………………………………………
 
 
Datum a místo: ...................................................
 
Podpisy: …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… - likvidátor

 

Provedeno sešrotování výše uvedeného materiálu za přítomnosti likvidační komise:

 

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu