zakonycr.eu

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOBY, KTERÁ V ODVOLÁNÍ NAMÍTÁ, ŽE NENÍ RUČITELEM

Čestné prohlášení se dokládá k odvolání. Lze toto prohlásit i do samotného odvolání, avšak jak je známo, úředníci si většinou potrpí na více administrativy. Proto nic nezkazíte, pokud jste vyzván k plnění ručení, když k odvolání podáte toto čestné prohlášení o tom, že nejste ručitelem. § 57 Základní pojmy (1) Daňovým dlužníkem je každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět. (2) Daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů. (3) Daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. (4) Daňová povinnost zaniklých právnických osob přechází na jejich právní nástupce. (5) Daňový nedoplatek jsou povinni zaplatit také ručitelé, pokud jim zákon povinnost ručení ukládá a pokud jsou k plnění této platební povinnosti správcem daně vyzváni. Proti této výzvě se může ručitel odvolat. V odvolání může ručitel namítat pouze skutečno

 

Čestné prohlášení osoby, která v odvolání namítá, že není ručitelem
(§57a odst. 2 písm. a dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
 
Vážení,
čestně a místopřísežně tímto prohlašuji, že nejsem ručitelem vedeným ve Vašem spisu s výše uvedeným č.j. a že se jedná o záměnu osobních údajů a identity.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha:            - fotokopie mého rodného listu
                        - fotokopie občanského průkazu

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu